Sonia Strzelecka

Partner
radca prawny

Sonia Strzelecka

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie. Pracę magisterską z zakresu problematyki zwalczania nieuczciwej konkurencji obroniła w katedrze prawa handlowego. Wcześniej zawodowo związana była z międzynarodowymi firmami prowadzącymi sprzedaż detaliczną w obiektach wielkopowierzchniowych. Specjalizuje się w zakresie prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych, prawa obrotu nieruchomościami, a także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Autorka licznych publikacji naukowych z różnych dziedzin prawa (m.in. w Rzeczpospolitej, Przeglądzie Prawa Handlowego, a także innych czasopismach prawniczych). Świadczy nieodpłatną pomoc prawną w ramach Ośrodka Pro Bono działającego przy OIRP w Warszawie. Członek władz organizacji pro bono. Od wielu lat uczestniczy w licznych akcjach pomocy, w tym pomocy prawnej dla potrzebujących.