Kancelaria

Główne obszary praktyki Kancelarii wyznaczają nasze doświadczenia zawodowe. Jednym słowem, koncentrujemy się na tym, na czym znamy się doskonale: prawie nieruchomości i obsłudze procesu inwestycyjnego, prawie spółek, prawie pracy, postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz obsłudze inwestorów zagranicznych.

Niezależnie od kluczowych obszarów naszej praktyki, w razie potrzeby koordynujemy projekty o charakterze interdyscyplinarnym. Tworzymy wówczas zespół ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w poszczególnych dyscyplinach prawniczych, jak też w innych specjalnościach, na przykład w dziedzinie finansów lub rachunkowości.

Partnerzy Kancelarii są prawnikami z wieloletnim doświadczeniem w pracy w dużych przedsiębiorstwach oraz świadczeniu usług prawniczych dla biznesu, ze znakomitą znajomością branż nieruchomości, ubezpieczeń, usług medycznych i FMCG.

Zespół Kancelarii stanowią doświadczeni pełnomocnicy w skomplikowanych sporach, w tym arbitrażowych. Przede wszystkim jednak zajmujemy się sprawami Klientów w taki sposób, by sporom zapobiegać. Zasady rządzące biznesem znamy praktycznie, a nie tylko teoretycznie. Uważnie słuchamy i przygotowujemy rozwiązania optymalne, bezpieczne oraz dające się zastosować w Państwa działalności. Jeśli trzeba, również kreatywne i nieszablonowe.