Prawo Spółek

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm w zakresie prawa spółek. Obsługujemy fundacje i stowarzyszenia, pomagając przy ich tworzeniu i w codziennej praktyce.

Doradzamy w zakresie:

  • zakładania spółek, ich przekształcania, łączenia i likwidacji
  • bieżącego funkcjonowania spółek
  • spraw korporacyjnych: obsługujemy organy spółek, ich posiedzenia, przygotowujemy projekty dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy
  • prawnych aspektów reorganizacji spółek i tworzenia przepisów wewnętrznych
  • corporate governance
  • obowiązków informacyjnych w przypadku spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, przygotowując m.in. projekty wewnętrznych regulacji oraz świadcząc usługi bieżącego doradztwa