Prawo Pracy i Kontrakty Menedżerskie

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo pracy. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie stosowania przepisów tej dziedziny prawa.

Pomagamy w:

  • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy
  • negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
  • stosowaniu zapisów o zakazie konkurencji w umowach o pracę
  • przygotowywaniu kontraktów menedżerskich – nowoczesnego instrumentu zarządzania przedsiębiorstwami
  • sporach dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy