Postępowania Sądowe

Doświadczeni prawnicy Kancelarii wspierają Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach procesowych:

  • postępowaniach sądowych (powództwa, procesy, postępowania nakazowe i upadłościowe)
  • postępowaniach arbitrażowych (m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie)
  • postępowaniach administracyjnych (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym)
  • postępowaniach karnych (przestępstwa gospodarcze)