Inne

Kancelaria wspiera w obszarze prawa nieruchomości jedną z wiodących kancelarii na polskim rynku usług prawnych – Kancelarię GESSEL. Zasadniczym celem aliansu było połączenie sił oraz kompetencji, a tym samym realizowanie jeszcze bardziej kompleksowej, fachowej, dynamicznej i merytorycznej obsługi wszelkich zagadnień i procesów nieruchomościowych. Wzajemna współpraca obu Kancelarii powoduje możliwość sprostania najbardziej wymagającym zleceniom związanych z branżą budowalną i nieruchomości.

Piotr Schramm, wspólnik Kancelarii GESSEL:

„Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z mecenasem Okolskim z kilku powodów. Przede wszystkim, jest to wybitny specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego. Współpraca z mecenasem Okolskim wzmocni nasze kompetencje w obszarach związanych z branżą budowalną i nieruchomości. Dodatkowo, partnerstwo pomoże nam sprostać rosnącemu wciąż na polskim rynku popytowi na doradztwo prawne w tym obszarze.”