Arbitraż

Doradzamy podmiotom krajowym i zagranicznym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania sporów. Przygotowujemy lub opiniujemy klauzule arbitrażowe oraz mechanizmy rozwiązywania sporów w kontraktach handlowych. Identyfikujemy oraz oceniamy ryzyka w zakresie możliwości powstania ewentualnych sporów. Asystujemy podmiotom gospodarczym w sytuacjach konfliktowych podczas wykonywania umów. Reprezentujemy naszych Klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z arbitrażem (np. zabezpieczanie roszczeń lub ustalenia w zakresie jurysdykcji). Prowadzimy lub koordynujemy postępowania o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków arbitrażowych.